Skautmistrz pokazuje chłopcu drogę do zostania skautem i pomaga mu na skautowym (harcerskim) szlaku.
Skautmistrz pokazuje chłopcu drogę do zostania skautem i pomaga mu na skautowym (harcerskim) szlaku.

Oznaczenie stopni harcerskich na mundurze

Młodzik/ Ochotniczka (mł./och.):

Krzyż Harcerski z wieńcem głogowymmłodzik - naramiennik -belka

 

Wywiadowca/ Tropicielka (wyw./trop.):

Krzyż Harcerski z wieńcem głogowym

wywiadowca - naramiennik

-dwie belki

Odkrywca/ Pionierka (odkr./pion.):

Krzyż Harcerski odkrywca -srebrna lilijkaodkrywca - naramiennik

-krokiewka

Ćwik/ Samarytanka (ćw./sam.):

Krzyż Harcerski ćwik

-złota lilijka

ćwik - naramiennik

-dwie krokiewki

Harcerz Orli/ Harcerka Orla (HO):

Krzyż Harcerski Harcerz Orli- złota lilijka, złoty okrąg
harcerz orli - naramiennik

-gwiazdka

Harcerz Rzeczypospolitej/ Harcerka Rzeczypospolitej (HR):

Krzyż Harcerski Harcerz Rzeczypospolitej -złota lilijka, złoty okrąg, złoty wieniecharcerz Rzeczypospolitej - naramiennik-dwie gwiazdki