Salutowanie – oddawanie honorów, gest, polegający na dotknięciu palcami do czapki lub głowy, względnie uniesieniu ręki (salut rzymski, pozdrowienie skautowe), używany w wojsku, a także w służbach i organizacjach paramilitarnych do pozdrowienia i oddania honorów.

Gest wywodzi się z czasów rycerskich, kiedy to rycerz spotkawszy innego i nie mając wrogich zamiarów otwierał ręką przyłbicę. W Wojsku Polskim stosuje się salutowanie dwoma palcami.

 

Salutowanie dwoma palcami – oddanie honorów przy użyciu wyłącznie palca środkowego i wskazującego, przy czym pozostałe palce są zgięte i przytrzymywane kciukiem, a wierzch dłoni skierowany jest do salutującego. Salutuje się tylko w nakryciu głowy, dotykając go czubkami palców. W ten sposób salutują żołnierze Wojska Polskiego i inne polskie służby mundurowe, a także polscy harcerze salutując do rogatywki.

Poza granicami Polski, przy użyciu dwóch palców salutują najmłodsi członkowie organizacji skautowych (rówieśnicy polskich zuchów), zaś starsi (skauci) zazwyczaj oddają honory trzema palcami.