Harcerstwo podczas I Wojny Światowej

W 1915 roku Naczelna Komenda Skautowa rozbija się na Wydział Rad Drużynowych Naczelnej Komendy Skautowej oraz Związek Skautek Polskich podporządkowany Polskiej Organizacji Wojskowej. 2 maja 1916 roku dochodzi do połączenia NKS i POS, a 1 listopada do połączenia wszystkich organizacji skautowych działających na terenie Królestwa. Tworzą one Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwszym przewodniczącym zostaje ks. Jan Mauersberger.