Powstanie harcerstwa w Polsce i jego rozwój do 1914r.

Trzeba pamiętać, że Polska w tym okresie jako tako nie istnieje- jest Księstwo Warszawskie (ale to tylko część polskich ziem, zabranych przez zaborców)

ALE NIE O TYM TUTAJ. WRACAJĄC DO POWSTANIA HARCERSTWA... 

Pierwsze wzmianki o skautingu ukazują się w 1909r. W tym roku w czasopismach warszawskim i lwowskim zostaje opisany pomysł B.P. Metoda skautowa zwróciła uwagę działaczy organizacji: (tu tylko wymieniam):

  • „Zarzewie”
  • ,,Eleusis"
  • ,,Sokół"

Andrzej Małkowski należy do nich. Jego wadą jest spóźnialstwo- spóźnia się na zbiórkę ,,Zarzewia". ,,Przełożeni" polecają mu za karę przetłumaczyć klasyczny podręcznik skautowy „Scoutig for Boys”. Małkowski ociąga się początkowo z pracą, gdy już jednak zaczyna czytać tworzy polski poradnik na podstawie oryginalnego zatytułowany ,,Skauting dla chłopców". Małkowski jako członek towarzystwa gimnastycznego „Sokół”  uzyskuje poparcie jego Naczelnika i organizuje pierwszy kurs instruktorski (biorą w nim udział członkowie trzech organizacji). Jeżeli chodzi o „Eleusis” jest to organizacja czterech abstynencji(od alkoholu, tytoniu, kart /hazard/, rozpusty). 21 maja 1911 r. powstaje  Komenda Skautów we Lwowie dzień, a kilka dni później zostają powołane pierwsze drużyny. Pod koniec roku (grudzień)  K.S. zostaje przekształcona w Naczelną Komendę Skautów i przeniesiona do Warszawy. Rok 1912. ,,Skaut" (czasopismo harcerskie ;D ) ogłasza konkurs na projekt Krzyża Harcerskiego.Projekt ks. Kazimierza Lutosławskiego zajmuje miejse jednak jest prostszy do wykonania od 3 pozostałych.  W tym roku wydano także książkę „Harce młodzieży polskiej” (E.Piasecki i M.Schreiber), w której pojawiają się słowa: harcerz , harcerstwo, zastęp...  W 1913r. na trzecim  Wszechbrytyjskim Zlocie Skautów jest  56 osobowa delegacja z Polski pod wodzą A.Małkowskiego. Tam pojawia się na maszcie pojawia się biało-czerwona flaga jako symbol walki z zaborcami.