Biografia B.P. i Andrzeja Małkowskiego, wiedza na młodzika.