Prosty szyfr. Polega na podzieleniu słowa-klucz na sylaby, a następniena podmienianiu liter w szyfrowanym wyrazie.
Ale łatwiej będzie pokazać to na przykładzie:
Słowo klucz: GA-DE-RY-PO-LU-KI

 

Na przyład wyraz: HARCE po zaszyfrowaniu będzie brzmiał: HGYCD:
H    bez zmian bo nie ma tej litery w słowie klucz
A    jest w sylabie GA więc robimy podmiankę na G

R    jest w sylabie RY więc podmianka na Y

C    bez zmian bo nie ma tej litery w słowie klucz

E    jest w sylabie DE zamiana na E


CZĘSTO UŻYWANE SŁOWA KLUCZE:

 PO – LI – TY – KA – RE – NU

GA - DE - RY - PO - LU - KI
KO – NI – EC – MA – TU –RY
KA – CE – MI – NU – TO – WY