To szyfr w którym litery są kodowane za pomocą kropek umiejscowionych w odpowiedniej ramce (wyczytanej z klucz-ramki).
Przerysowujemy elementy ramki a w miejsce literki wstawiamy kropkę. Trzeba się starać, by kropka była wyraźnie po lewej lub prawej stronie ramki, tak jak literki.

Przykład:
Zaszyfrowane słowo ,,TIMON"