Zbiórka drużyny na strzelnicy

Na zbiórce 14 stycznia 2013 roku 917 ŁDH poszła na strzelnicę przy ul. Konstantynowskiej. Świetnej zabawie towarzyszyły odgłosy szatkowanych tarczy do strzelania.