Rajd Grunwaldzki

W dniach 9-10 lutego 2013 roku drużyna wzięła udział w Rajdzie Grunwladzkim. Wraz z drużynami z Przedstawicielstwa Łódzkiego Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich: 124 ŁGDH i 1 KDW wyruszyliśmy w historyczną podróż szlakiem rycerzy spod Grunwaldu. Przenosząc się w czasie odwiedzaliśmy kolejne miejsca związane ze spektakularnym zwycięstwem Polaków w 1410 r. Gdy Dotarliśmy na Grunwald rozpoczęła się bitwa. Zadaniem każdej ze stron było odebranie flag drugiej i przeniesienie ich do swojej kryjówki. Zgodnie z historią oczywiście pod Grunwaldem wygrali Nasi.

Po wygranej bitwie udaliśmy się do Jamy - harcówki szczepu Za Torem przy Żabieńcu, gdzie wspólnie zjedliśmy wieczerzę.