Rycerz pruski w czasie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem